NASZE REALIZACJE

TECHNICZNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

Oprócz projektowania mamy w swojej ofercie:

 • Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi
 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wszelkiego typu
 • Ekspertyzy technicznych, opinie, orzeczenia
 • Przeglądy 5-cio letnie
 • Roczne kontrole okresowe budynków i obiektów budowlanych
 • Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego
 • Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Przez 14 lat działalności na rynku, oprócz prac projektowych i ekspertyz wykonaliśmy blisko 1000 przeglądów budowlanych w różnych obiektach na terenie naszego województwa
i województw sąsiednich. Robiliśmy przeglądy techniczne 5-cio letnie między innymi
we wszystkich obiektach Saur Neptun Gdańsk, w blisko 200 kościołach Diecezji Pelplińskiej,
w kilku dużych spółdzielniach mieszkaniowych na terenie Trójmiasta, w kilkunastu Wspólnotach Mieszkaniowych, w kilkudziesięciu szkołach różnego typu, w blisko
100 hydroforniach i przepompowniach na terenie naszego województwa, w zakładach przemysłowych dużych i średnich przedsiębiorstw, w urzędach, lokalach gastronomicznych, sklepach, masarniach, ośrodkach wypoczynkowych oraz dla wielu małych indywidualnych inwestorów.

Nadzorowaliśmy między innymi budowy:

 • fabryki styropianu „Arbet” w Kawlach k/Przodkowa
 • rozbudowy Szkoły Ponadgimnazjalnej w Somoninie
 • rozbudowy internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kartuzach
 • rozbudowę Urzędu Skarbowego w Kartuzach
 • budowę sali sportowej w Somoninie
 • rozbudowę zabytkowej kamienicy w Sopocie